Vilka mål klappar ditt hjärta lite extra för och vad kan du göra för att bidra? Gör testet nu och #BliMålmedveten!

Vad kan du göra för att bidra till Globala målen? Gör testet nu och #BliMålmedveten!

2015 – ett år för handling

2015-07-11 | Video
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

I videon talar Paul Ladd, policyspecialist på FN:s utvecklingsprogram i New York, om att 2015 är ett år för global handling! I år ska utöver den nya hållbarhetsagendan även ett klimatavtal undertecknas i Paris i december. 2015 är således även ett möjligheternas år och världens ledare har chansen att anta en ambitiös och holisitisk utvecklingsagenda. Vi är den första generationen som kan helt utrota fattigdom, men den sista som kan tackla klimatförändringarna. Därför behöver den nya utvecklingsagendan vara för människor såväl som för planet – den behöver bekämpa fattigdomen samtidigt som planeten skyddas.

Följ debatten på twitter, via hashtag #Action2015