Category: Rapport

Den öppna arbetsgruppen, OWG

2015-07-09|Rapport
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

Ett av de viktigaste resultaten från FN: s konferens om hållbar utveckling (Rio +20), som hölls i Rio de Janeiro i juni 2012, var överenskommelsen…

FN:s högnivåpanel

2015-07-09|Rapport
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

FN:s generalsekreterare utsåg panelen i juli 2012. Den bestod av 27 företrädare på hög nivå från regeringar, det civila samhället och näringslivet. Ordförandeskapet för panelen…