Category: Rapport

A family in Tarialan, Uvs Province, Mongolia, uses a solar panel to generate power for their ger, a traditional Mongolian tent.
28/Jul/2009. Tarialan, Mongolia. UN Photo/Eskinder Debebe. www.un.org/av/photo/

Den öppna arbetsgruppen, OWG

2015-07-09|Rapport
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

Ett av de viktigaste resultaten från FN: s konferens om hållbar utveckling (Rio +20), som hölls i Rio de Janeiro i juni 2012, var överenskommelsen…

552080-handover

FN:s högnivåpanel

2015-07-09|Rapport
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

FN:s generalsekreterare utsåg panelen i juli 2012. Den bestod av 27 företrädare på hög nivå från regeringar, det civila samhället och näringslivet. Ordförandeskapet för panelen…