Vilka mål klappar ditt hjärta lite extra för och vad kan du göra för att bidra? Gör testet nu och #BliMålmedveten!

Vad kan du göra för att bidra till Globala målen? Gör testet nu och #BliMålmedveten!

FN:s högnivåpanel

2015-07-09 | Rapport
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

FN:s generalsekreterare utsåg panelen i juli 2012. Den bestod av 27 företrädare på hög nivå från regeringar, det civila samhället och näringslivet. Ordförandeskapet för panelen delades mellan Ellen Johnson Sirleaf, Liberias president, Susilo Banbang Yudhoyono, Indonesiens president, och David Cameron, premiärminister i England. Den dåvarande svenska biståndsministern Gunilla Carlsson var den enda nordiska representanten i panelen.

Panelens arbete förlitade sig delvis på FN-systemets rapport ”Realizing the Future We Want for All”, Millenniedeklarationen, rekommendationer i slutdokumentet från hållbarhetskonferensen Rio +20 och den globala konsultationsprocessen. Panelen lämnade sin rapport till generalsekreteraren i maj 2013. Ban Ki-moon välkomnade att panelen betonat vikten av att agendan bör vara universell – det vill säga tillämplig i alla länder. Panelen betonade också vikten av att agendan bör genomsyras av partnerskap baserat på jämlikhet, samarbete och ömsesidigt ansvar.

  • Här kan du läsa rapporten i sin helhet!