Vilka mål klappar ditt hjärta lite extra för och vad kan du göra för att bidra? Gör testet nu och #BliMålmedveten!

Vad kan du göra för att bidra till Globala målen? Gör testet nu och #BliMålmedveten!

Vad är unikt med de Globala målen?


2017-10-04
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

Globala målen är:

  • Universella – vilket innebär att de riktar sig till alla världens länder och att alla länder bär ett gemensamt ansvar för dess genomförande.
  • Integrerade och odelbara – vilket betyder att inget mål kan nås på bekostnad av ett annat – och framgång krävs inom alla områden för att målen ska kunna uppnås.
  • Inkluderande – har tagits fram genom den mest transparanta och inkluderande processen i FN:s historia.
  • Gäller alla – ledordet för de Globala målen är att ingen ska lämnas utanför (Leave no one behind). De Globala målen ska genomföras med särskild hänsyn till de människor och samhällen som har sämst förutsättningar.

« Se alla frågor och svar