Vilka mål klappar ditt hjärta lite extra för och vad kan du göra för att bidra? Gör testet nu och #BliMålmedveten!

Vad kan du göra för att bidra till Globala målen? Gör testet nu och #BliMålmedveten!

Frågor och svar

Vad är de Globala målen?

Hur togs de Globala målen fram?

Vem ansvarar för Sveriges genomförande av de Globala målen?


Hur ska arbetet med de Globala målen följas upp?

Hur hänger de Globala målen ihop med varandra?

Vad är unikt med de Globala målen?


Varför är det viktigt att alla känner till de Globala målen?

Vad kan du göra för bidra till de Globala målen?

Vad betyder hållbar utveckling?