Vilka mål klappar ditt hjärta lite extra för och vad kan du göra för att bidra? Gör testet nu och #BliMålmedveten!

Vad kan du göra för att bidra till Globala målen? Gör testet nu och #BliMålmedveten!

Foto: Tillsammans Cup

Internationella dagen för idrott för utveckling och fred

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page
Fakta: Idrott och utveckling

- Den 23 augusti 2013 beslutade FN:s generalförsamling genom en resolution att den 6:e april utropas till den Internationella dagen idrott för utveckling och fred.
- Under hashtagen #WePlayTogether går det i år att följa en FN-kampanj för idrottens bidrag till en fredligare värld. Kampanjen lanseras av UNOSDP för att uppmuntra organisationer och individer att fira den Internationella dagen för idrott för utveckling och fred.
- Bland UNDP:s Goodwillambassadörer återfinns flera sportikoner, såsom Didier Drogba, Iker Casillas och Marta Vieira da Silva.
- De första olympiska spelen som idag finns dokumenterade genomfördes i det antika Greklands Olympia 776 år före Kristus enligt den Gregorianska kalenderns tideräkning. Spelens historia tros gå tillbaka än längre, till 1200 år f.Kr.

Den 6:e april varje år firas den Internationella dagen för idrott för utveckling och fred. Det är en dag för att uppmärksamma sportens räckvidd, enastående popularitet och grund i positiva värderingar, något som kan bidra till de Globala målens genomförande. När sport och hållbar utveckling kopplas samman finns en enorm potential, vilket förkroppsligar Mål 17 – Genomförande och globalt partnerskap. Från gräsrötter till professionell nivå, från privat till offentlig sektor, skapar sporten starka nätverk av partners med en gemensam passion. 

”Även idrott är en viktig faktor för en hållbar utveckling. Vi erkänner att idrotten i ökande grad bidrar till utveckling och fred genom att främja tolerans och respekt och även bidrar till att öka kvinnors och ungdomars, enskilda personers och samhällens egenmakt, liksom till målsättningar i fråga om hälsa, utbildning och social inkludering”. Så erkänns idrottens roll i förverkligandet av de Globala målen i deklarationen för Agenda 2030. Dessutom har idrottens koppling till Mål 3 – Hälsa och välbefinnande, och Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen uppmärksammats av United Nations Office on Sport for Development and Peace (UNOSDP).

Barn som föds in i fattigdom riskerar nästan dubbelt så ofta att inte nå fem års ålder än de som föds till rikare familjer. För bibehållandet av god fysisk hälsa och mentalt välmående tjänar människor av alla åldrar och rikedom mycket på att leva ett aktivt liv. Ett aktivt liv kan bidra till att motverka risker såsom icke smittsamma sjukdomar såväl som att agera som ett verktyg för undervisning om sexuell, reproduktiv hälsa och andra hälsoproblem. 

Vidare kan idrotten skapa mötesplatser för individer som annars inte träffas. Idrott är därför ett beprövat kostnadseffektivt och flexibelt verktyg för att främja fred och utveckling. Historien har visat på idrottens kraft att förena, såväl genom idén bakom Olympiska spelens återuppståndelse i slutet på 1800-talet, som under Julfreden 1914 då Första världskrigets stridande parter avbröt striderna för att bland annat spela fotboll. I samma anda framhåller Sveriges regering idrottens möjligheter att integrera nyanlända i det svenska samhället. Den 6 juni anordnas Tillsammans Cup som förenar fotbollsspelande svenskar, nyanlända och etablerande för att fira mångfald och gemenskap i sportens tecken. UNDP Sverige och de Globala målen kommer att vara på plats under årets kupp.

Foto: Tillsammans Cup