Vilka mål klappar ditt hjärta lite extra för och vad kan du göra för att bidra? Gör testet nu och #BliMålmedveten!

Vad kan du göra för att bidra till Globala målen? Gör testet nu och #BliMålmedveten!

Internationella fredsdagen

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page
Mål 16 för fredliga och inkluderande samhällen

Mål 16 kallas ibland för “fredsmålet”. Målet handlar om att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva, ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer.

Idag är det internationella fredsdagen och årets tema är “Globala målen – byggstenar för fred”.

Mål 16 handlar specifikt om fredliga och inkluderande samhällen, men det är tydligt att fred löper som en röd tråd genom alla 17 mål. Fred är en förutsättning för att vi ska lyckas avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter och bekämpa klimatförändringar. På samma sätt kan fred ses som en konsekvens av framsteg som görs inom de olika målen. När människor får tillgång till de resurser de behöver, samtidigt som de känner sig involverade i sina samhällen, är de mindre benägna att använda våld eller ta till vapen. Det ser vi exempel på nästan dagligen, både här i Sverige och runt om i världen.

Läs mer om fred och de Globala målen på engelska.

Globala målen - byggstenar för fred.

Globala målen – byggstenar för fred.