Vilka mål klappar ditt hjärta lite extra för och vad kan du göra för att bidra? Gör testet nu och #BliMålmedveten!

Vad kan du göra för att bidra till Globala målen? Gör testet nu och #BliMålmedveten!

Rapport: Jämställdhet och utveckling i Afrika

2016-09-06 | Mål 5, Rapport
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page
Jämställdhet är en förutsättning för hållbar utveckling

Mål 5 av de Globala målen, att uppnå jämställdhet och stärka kvinnor och flickor, är både en mänsklig rättighet i sig och en förutsättning för hållbar och fredlig utveckling. På senare tid har FN, tillsammans med forskare, organisationer och företag runt om i världen även börjat lyfta fram de stora ekonomiska fördelarna med att minska klyftorna mellan män och kvinnor.

Enligt ’Africa Human Development Report 2016’, som publicerades av UNDP i slutet av augusti, går Afrika söder om Sahara miste om motsvarande 800 miljarder kronor per år i ekonomisk tillväxt. Detta motsvarar cirka 6 procent av regionens BNP. En av de stora faktorerna till detta är att kvinnor inte får möjlighet att delta i arbetsmarknader på samma villkor som män, och att kvinnors löner idag uppgår till endast 70 procent av mäns i regionen.

Inom ramarna för Mål 5 ryms ett stort antal delmål, till exempel avskaffandet av alla former av våld mot kvinnor och flickor, avskaffandet av barn- och tvångsäktenskap, erkännande och värdesättande av omsorgs- och hushållsarbete, säkerställande av rätten till sexuell och reproduktiv hälsa, ökad delaktighet i politiska och ekonomiska beslutsprocesser, och ökad rätt till ekonomiska resurser. I Africa Human Development Report 2016 redogörs för betydande framsteg inom samtliga av dessa områden, både på lokal, nationell och regional nivå. I till exempel Lesotho och Seychellerna innehar kvinnor numera nära 60 procent av platserna i lokala beslutsorgan, samtidigt som samtliga flickor och pojkar i stora delar av Afrika numera har tillgång till grundskoleutbildning.

Samtidigt finns det fortsatt stora brister inom social, politisk och ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män. Desto snabbare dessa brister åtgärdas, desto bättre förutsättningar skapas för länderna i Afrika, liksom i övriga delar av världen, att inte bara nå Mål 5, utan även skapa förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling.

Läs hela rapporten här