Mellanstatliga förhandlingar, 20-31 juli

2015-07-20 | Agenda 2030, Event
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

Den här veckan samlas världen åter i New York för mellanstatliga förhandlingar om den kommande utvecklingsagendan. Det slutliga utkastet till agendan och hållbarhetsmålen levererades den 8 juli av förhandlingsledarna. Utkastet har uppdaterats efter feedback som fördes fram avmedlemsstaterna och andra intresenter under förhandlingarna 22-25 juni och språket har delvis anpassats till slutdokumentet från finansieringskonferensen i Addis Abeba förra veckan.

Utkastet kan komma att ändras ytterligare efter den här och nästa veckas förhandlingar.

Läs utkastet här!