Vilka mål klappar ditt hjärta lite extra för och vad kan du göra för att bidra? Gör testet nu och #BliMålmedveten!

My World – en global undersökning för en bättre värld

2015-07-09 | Agenda 2030, Event, Rapport
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

MY World är en global online-undersökning för medborgare världen över. Målet är att fånga människors röster och prioriteringar för utveckling så att världens ledare kan fatta informerade beslut i post 2015-processen. I MY World får individer välja 6 av 16 områden som de tror skulle göra störst skillnad i deras liv.

We the peoples

De 16 områdena har valts genom prioriteringar uttryckta av fattiga människor i tidigare forskning och undersökningar. De 16 alternativen täcker in millenniemålen och områden som berör hållbarhet, säkerhet, samhällsstyrning och transparens.

Resultaten från MY World lämnades i rapporten “A million voices” till högnivåpanelen innan de i sin tur presenterade sin rapport till generalsekreteraren i maj 2013. I “A million voices” redovisas även nästan 100 nationella konsultationer och 11 tematiska konsultationer. Du hittar rapporten här.

Undersökningen kommer vara öppen under 2015  och resultaten fortsätter att spridas till beslutsfattare inom post 2015-processen.

Undersökningen har utvecklats och sköts av UNDP tillsammans med FN:s millenniemålskampanj, Overseas Development Institute, ODI (Storbritannien) och the World Wide Web Foundation. FN vill att så många människor som möjligt ska delta i undersökningen och hittills har över imponerande 7,6 miljoner människor från världens alla länder deltagit sedan starten i december 2012! När 7-miljonersstrecket nåddes producerades den sammanfattande rapporten “We the peoples“.

Resultaten visar att de tre områden som människor anser vara viktigast för dem är god utbildning, bättre sjuk- och hälsovård och bättre möjligheter till jobb. På fjärde plats kommer ärliga och lyhörda regeringar.
myworld stat

Webbportalen World We Want 2015 tillåter människor från alla världens hörn att delta i debatten och dela idéer kring den nya hållbarhetsagendan. MY World-undersökningen bidrar till den konversationen och de båda webbplatserna är tätt sammankopplade.

Delta i undersökningen här!