Om Webbplatsen

Cookies
Den här webbplatsen kan innehålla cookies. En cookie är en textfil som vid uppkoppling mot en webbplats sparas på och vid senare besök, hämtas från, besökarens dator.
På denna webbplats används cookies av webbanalysverktyget Google Analytics och för den enkät som just nu genomförs på sidan. Vi loggar generell besöksstatistik.

Vid delning av till Twitter och Facebook kan det förekomma cookies. Cookies sparas i anslutning till de filer som används av datorns webbläsare eller motsvarande program. För att läsa mer om Cookies och vad lagen säger om hur de bör hanteras kan du läsa vidare på på Post- och telestyrelsens webbplats.

Sök
Hittar du inte det du letar efter? Prova att söka i vårt nyhetsarkiv.

Publicering av bilder
Bilder som du kan hitta på vår webbplats är UNDP:s egendom. De är endast fria för publicering tillsammans med rapporter, texter och intervjuer.

Tillgänglighet och användbarhet
Globala Målens webbplats ska vara tillgänglig och användbar för så många som möjligt. Vi kommer därför kontinuerligt att utveckla webbplatsen efter användarnas behov och önskemål.

Synpunkter på webbplatsen
Har du synpunkter eller frågor om webbplatsen eller dess innehåll, kontakta webmaster@globalamalen.se

WordPress
WordPress är ett modernt publiceringsverktyg med fokus på utseende, webbstandard och användarvänlighet. Det såg dagens ljus som ett bloggverktyg 2003 och har sedan dess utvecklats av utvecklare runt om i världen till att bli ett fullfjädrat CMS-system. WordPress driver idag 24% av världens alla Webbplatser.

IW STHLM, en WordPress Webbyrå i Stockholm har utvecklat Globala Målen som drivs av opensource-versionen av WordPress.

  • mondaymotivation We were born to unite with our fellow menhellip
  • Yesterday in Mexico hundreds of volunteers turned out as parthellip
  • Goal3 promises Universal Health Coverage That means that by 2030hellip
  • 2016 is almost over and what a divisive year itshellip
  • Merry Christmas! Thank you to EVERYONEwho has worked tirelessly tohellip
  • We want to teach ALL children about the GlobalGoals andhellip