Funktionshinder

Syfte:

Att skapa en ökad förståelse för att barns liv kan se olika ut.

 

Metod:

Utgå från barnkonventionen och prata om olika levnadsvillkor. Samtala med barnen kring funktionshinder. Känner de eller har de sett någon med funk­tionshinder? Förtydliga begreppet.

Söka på Google efter bilder på olika funktionshinder. Visa filmer och foton. Läsa sagor. Låta barnen uppleva ett funktionshinder genom att till exempel måla med munnen eller gå två och två där den ena har ögonbindel och den andra leder kamraten (träning i tillit).

 

Diskussionsfrågor:

  • Vad menas med funktionshinder eller handikapp?
  • Hur ser det ut på förskolan? Kan alla ta sig fram? Kan alla leka med allt?
  • Hur är det på gården?
  • Hur är det ute i samhället?
  • Känner du någon med funktionshinder?
  • Finns det funktionshinder som inte syns?

 

Tidsåtgång:

Temaarbete över tid – utifrån barns intresse.

 

Tips på länkar:

Unicefs skolmaterial: https://unicef.se/skolor/bestall-skolmaterial 

Friends om barnkonventionen: https://friends.se/fakta-forskning/barns-rattigheter/?gclid=EAIaIQobChMI-KLy56CY2AIVyVQYCh1DnABQEAAYAiAAEgIARfD_BwE

 

Övningen är framtagen i samarbete med Öxnereds förskola i Vänersborg.


Mer skolmaterial

FN:s utvecklingsprogram

Besök hemsidan för UNDP:s nordiska kontor i Sverige.

Gå till UNDP.se »