Tag: Globala målen

Praktik på UNDP!

2017-03-24|Praktik

Om oss United Nations Development Programme (UNDP) arbetar i mer än 170 länder för att utrota fattigdom, minska ojämlikheter och främja hållbar utveckling. UNDP har ett…

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page