100 dagar till internationella fredsdagen: Ban Ki-Moons budskap inför nedräkningen

100 dagar till internationella fredsdagen: Ban Ki-Moons budskap inför nedräkningen

Varje år, på den internationella fredsdagen, uppmanar FN människor runtom i världen att minnas sin gemensamma mänsklighet och arbeta tillsammans för en framtid fri från våld och konflikter. Dagen brukar också ha ett särskilt tema. Här är några ord från FN:s Generalsekreterare Ban Ki-Moon om temat för årets internationella fredsdag – de Globala Målen.

“Den 10 juni är det hundra dagar kvar till den internationella fredsdagen, den 21 september. Temat för i år är ‘de Globala Målen för hållbar utveckling – byggstenar för utveckling.’ Målen visar hur allt är sammanlänkat; att utrota fattigdom, skydda planeten och säkra välstånd för alla bidrar till fred och harmoni i världen. När vi arbetar tillsammans kan vi göra fred möjlig, och vi börjar med 24 timmars fred den 21 september.

De 17 Globala Målen för hållbar utveckling antogs i enighet av FN:s 193 medlemsländer i ett historisk möte i september 2015. De är universella och gäller alla länder. De är oerhört viktiga för att uppnå fred.

Mål 16 fokuserar specifikt på ‘Fredliga och inkluderande samhällen,’ men fred löper som en röd tråd genom alla 17 mål. När människor känner sig trygga i att kunna sörja för sin familj, när de har tillgång till de resurser de behöver för att kunna leva ett fullgott liv, och när de känner sig verkligt inkluderade i sina samhällen, då är de mycket mindre benägna att ta till vapen.

Det är därför vi – under de närmaste 100 dagarna – måste se utveckling och fred som sammanlänkade och beroende av varandra. Vi måste arbeta tillsammans för att främja och uppnå de Globala Målen. Världens ledare har gett oss en karta. Genom att följa den kan vi bygga en framtid av fred och välstånd.”

Klicka här för att lära dig mer om, och engagera dig i, den internationella fredsdagen.

×

Vi tar gärna emot dina synpunkter och tips på hur vi kan göra sidan ännu bättre!

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.