Att avskaffa fattigdom – från utanförskap till delaktighet

Att avskaffa fattigdom – från utanförskap till delaktighet

Allt färre människor i världen lever i extrem fattigdom. Mellan år 1990 och 2010 halverades den extrema fattigdomen och utvecklingen fortsätter i positiv riktning. Mål 1 i de Globala målen är att avskaffa fattigdomen i alla dess former överallt. Målets formulering belyser att fattigdom inte enbart är resultatet av bristen på inkomst, utan en konsekvens av flera faktorer som tillsammans påverkar livet för människor som lever i fattigdom.

Att vara fattig kan, förutom brist på ekonomiska medel, handla om att inte ges tillgång till grundläggande rättigheter såsom god hälsa eller rätten att vara delaktig när beslut fattas. Det kan också handla om att inte ges möjlighet att äga ett hus eller jordbruksmark, eller att tvingas till tidskrävande arbete i hemmet och därmed inte ges möjligheten till utbildning och att nå sin fulla potential. Vi måste därför gå längre än de ekonomiska aspekterna för att till fullo förstå och avskaffa den extrema fattigdomen.

Den 17 oktober är det den Internationella dagen för avskaffandet av fattigdom. Dagen innebär en möjlighet att synliggöra de ansträngningar som görs av och för människor som lever i fattigdom, och en chans att göra deras röst hörd. Årets tema kastar ljus på övergången från ett liv i utanförskap till ett liv i delaktighet – en övergång som är nödvändig för att säkerställa alla människors rätt till social och ekonomisk trygghet.

Att avskaffa alla former av fattigdom är en grundläggande förutsättning för att säkerställa alla människors mänskliga rättigheterna. Det är också en förutsättning för att vi ska nå de Globala målen och inkludera alla i arbetet för en hållbar utveckling där ingen lämnas på efterkälken!

×
Blir världen bättre

Blir världen bättre?

Nu lanseras en digital kunskapsplattform som gör det enklare att förstå utvecklingen i världen.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.