Boklansering idag!

Blir världen bättre?

Svaret beror på vem du frågar och vad du väljer att jämföra.
Vissa skulle säga att världen aldrig varit så orättvis som nu; att skillnaderna mellan de fattigaste och de rikaste ökar och att utvecklingen på klimatområdet fortfarande går åt fel håll.
Dessutom matas vi ständigt med en negativ världsbild från media och andra håll, vilket leder till att de flesta av oss tror att läget i världen är sämre än vad det faktiskt är.

Därför vill UNDP lyfta ämnet på ett faktabaserat sätt – att världen faktiskt blir bättre.
Allt fler människor kan läsa och skriva, andelen fattiga minskar (från 4 av 10 som levde i extrem fattigdom 1990, lever nu 1 av 10 i extrem fattigdom), fler människor har tillgång till rent vatten och barnadödligheten och mödradödligheten har så gott som halverats sedan 1990.
Sedan millenniemålen trädde i kraft så har utvecklingen i världen accelererats och stora framsteg har gjorts på många håll i världen. Från och med i år går världen in i ny fas av utvecklingen med de nya Globala Målen för hållbar utveckling – då världens ledare antagit 17 mål i en gemensam vision för en bättre värld för alla.

UNDP i Sverige har i samarbete med biståndsveteranen Staffan Landin tagit fram en bok som beskriver global utveckling på ett lätthanterligt sätt. Boken som heter Blir världen bättre? lanseras nu på fredag eftermiddag på Södra Teatern. Boken är speciellt framtagen för gymnasie- och högstadieelever i en satsning att skapa en rättvis och korrekt världsbild.

Boklanseringen som organiserats av UNDP är ett event för ungdomar och av ungdomar – artister, paneltalare och dansare är alla ungdomar. Dessutom kommer Statssekreteraren Ulrika Modéer att hålla ett tal.

För att komma på lanseringen eller för frågor hör av er till:

Caroline Åberg, Sverigerepresentant för UNDP: 0705-479342
Tamara Fenjan, ansvarig för eventet: 0702-308253

×
Blir världen bättre

Blir världen bättre?

Nu lanseras en digital kunskapsplattform som gör det enklare att förstå utvecklingen i världen.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.