Category: Tips

Den lata personens guide till att rädda världen

2017-04-24|Tips
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att lösa klimatkrisen. De Globala målen är ambitiösa, universella och integrerade målsättningar som kommer att kräva samarbete mellan regeringar, internationella…