Den 22 april skriver världens ledare under Paris-avtalet

Den 22 april skriver världens ledare under Paris-avtalet

22 april 2016: FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon har bjudit in alla världens ledare till en signeringsceremoni för det historiska Paris-avtalet, idag den 22 april. Själva avtalet nåddes under COP21 i Paris i december i fjol.

Ceremonin håller till i FN:s huvudkvarter i New York. Den första dagen som avtalet är öppet för signering sammanfaller med International Mother Earth Day eller Earth Day som den ofta kallas. Generalsekreteraren har planerat att använda den här ceremonin för att få ledare från både stater, näringslivet och det civila samhället att engagera sig i implementeringen av avtalet.

I inbjudningen skrev generalsekreteraren om hur ledarnas deltagande kunde bidra till en tidig sjösättning av Parisavtalet och ”verkställande av de operationella detaljerna som krävs för att de nya avtalens bestämmelser kan träda i kraft.”

Om avtalet

I Paris antog de 196 parterna under FN:s ramkonvention (UNFCCC) ett historiskt avtal för att bekämpa klimatförändringarna, ett avtal som kommer leda till handling och investeringar riktade mot hållbarhet. Det är första gången alla nationer har förenats under ett gemensamt klimatavtal som baserar sig på deras historiska, nuvarande och framtida ansvar.

Huvudmålet är att hålla den globala temperaturstigningen i detta århundrade under 2°C och helst under 1,5°C jämfört med för-industriell nivå. Avtalet tar sikte på att stärka kapacitet till att hantera konsekvenserna av klimatförändringarna men ska i första hand skapa handling för att nå detta temperaturmålet. Som Ban Ki-Moon sade under förhandlingarna: “There cannot be a Plan B, because we don’t have a Planet B.”

Ban Ki-Moons citat projicerades på Eiffeltornet under klimatmötet COP21

För att nå dessa ambitiösa mål kommer nödvändiga finansiella strukturer etableras för att möjliggöra starkare tilltag bland utvecklingsländer och de mest sårbara, i linje med deras nationella mål.

I generalsekreterarens inbjudan tackade han statsledare för deras insats i kampen mot klimatförändringarna:

”Paris-avtalen markerade kulmen av ett fantastiskt år av multilaterala prestationer för både människor och planeten” sa han. ”Det ger en solid grund för en klimatrobust omformning av den globala ekonomin. Denna förändring kommer att bidra till att säkra en framtid som är tryggare och mer framgångsrik för alla,” sade Ban Ki-Moon.

Minst 55 länder, som tillsammans står för 55 % av de globala utsläppen behövs för att ratificera avtalet. I nuläget ser det ut som 155 länder kommer att delta. Övriga har ett år på sig att skriva under.

 

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.