Destination 2030: Accelerera arbetet mot Globala målen för hållbar utveckling

Destination 2030: Accelerera arbetet mot Globala målen för hållbar utveckling

17 mål för att förändra vår värld

Nu är vi halvvägs i genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling. En global pandemi, konflikter, katastrofer och andra kriser har förvandlat svårvunna framsteg till bakslag för Globala målen och vänt den positiva trenden för mänsklig utveckling för första gången på decennier.

Tillsammans med resten av FN-familjen har FN:s utvecklingsprogram (UNDP) åtagit sig att påskynda åtgärder för att få världen tillbaka på rätt kurs mot de 17 målen för att utrota extrem fattigdom, garantera mänskliga rättigheter och säkra miljön för hela mänskligheten. Flera högnivåmöten och evenemang kommer att kulminera i ett toppmöte för Globala målen under FN:s generalförsamling i september. Toppmötet för samman världens ledare för att gemensamt åta sig transformativa åtgärder som kan accelerera arbetet mot Agenda 2030.

SDG Summit 2023 hålls i New York. Läs mer!

×

Vi tar gärna emot dina synpunkter och tips på hur vi kan göra sidan ännu bättre!

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.