Rensa

Financing for Development, 13-16 juli i Addis Abeba

Financing for Development, 13-16 juli i Addis Abeba

Den tredje internationella konferensen om utvecklingsfinansiering, Financing for Development (FfD), har idag börjat i Addis Abeba, Etiopien och pågår fram till och med onsdag, 16 juli 2015. Vid konferensen kommer politiker att anta ett internationellt avtal som fastställer hur post 2015-agendan för hållbar utveckling kommer att finansieras.

FN:s generalförsamling beslutade i resolution 68/204 och 68/279 att konferensen ska fokusera på att:

 • utvärdera vilka framsteg som gjorts i genomförandet av Monterreyöverenskommelsen och Dohadeklarationen och identifiera hinder och begränsningar som uppstått när det gäller förverkligandet av dess mål, samt åtgärder och initiativ för att övervinna dessa begränsningar;
 • ta itu med nya och framväxande frågor för att främja det internationella utvecklingssamarbetet;
  • det nya landskapet för utvecklingssamarbete
  • förhållandet mellan alla källor till utvecklingsfinansiering
  • synergierna mellan finansiering av de tre dimensionerna av hållbar utveckling – social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling
  • behovet av att stödja post 2015-agendan; samt
 • stärka uppföljning av utvecklingsfinansieringen.

Statsminister Stefan Löfven, biträdande finansminister Per Bolund och biståndsminister Isabella Lövin deltar för att föra fram Sveriges fokusområden grön ekonomi, jämställdhet, finansiella flöden och skatte- och kapitalflykt samt bistånd.

UNDP förespråkar att länder ska ha tillgång till de resurser de behöver för att förverkliga den nya utvecklingsagendan och förbättra livet för sitt folk. Alla finansieringskällor, offentliga och privata, inhemska och internationella, har en viktig roll att spela. UNDP anser även att investeringar i vår planets välfärd och medel för att stoppa klimatförändringarna är just investeringar – inte kostnader – som kan generera flera ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar både nu och över tid. I Addis Abeba har vi en avgörande historisk möjlighet att lägga grunden för en framgångsrik hållbarhetsagenda. På UNDP:s globala hemsida kan du läsa mer om vår roll i arbetet genom en bloggserie om utvecklingsfinansiering.

addis-bannerKonferensen är en viktig möjlighet för det internationella samfundet att anta en finansieringsram precis lika djärv och ambitiös som de nya hållbarhetsmålen. Delta i debatten på Twitter  under hashtag #FfD3.