FN-dagen!

Den 24 oktober varje år firas FN-dagen och i år är det 71 år sedan grundandet av de Förenta Nationerna. De 51 medlemsländerna som fanns med vid godkännandet av FN-stadgan 1945 har idag växt till hela 193 medlemsländer. Sedan grundandet av FN har det huvudsakliga målet varit att främja internationellt samarbete, och varje dag sedan dess har FN arbetat för att säkerställa hållbar utveckling, mänskliga rättigheter, och fred och säkerhet för alla människor världen över.

Även om de många medlemsländerna ibland har svårt att komma överens så visar de unika överenskommelserna kring de Globala målen på att världens länder och dess ledare inser vikten av just internationellt samarbete. Trots olikheter och meningsskiljaktigheter så har de 193 medlemsländerna enats om att utrota extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, och att lösa klimatkrisen fram till år 2030 – och det illustrerar FN:s unika roll för global utveckling.

De utmaningar vi står inför idag kräver att alla aktörer bidrar till att säkerställa en social, ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling i världen. Det gäller regeringar, beslutsfattare, företag, organisationer, universitet och alla individer i alla världens länder, och självklart också FN-systemet. Mål 17 handlar just om detta, att involvera alla aktörer i genomförandet av de Globala målen och att stärka det globala partnerskapet.

Mål 17 lyfter frågor kring finansiering av genomförandet av de Globala målen, utveckling och spridning av nödvändig teknologi, främjande av ett rättvist globalt handelssystem och förbättring av data och kunskap kring utvecklingen i världen. I och med de senaste årets framgångar står FN bättre rustat än någonsin för att driva på arbetet med uppfyllandet av Mål 17, och därmed skapa bättre förutsättningar för att nå de Globala målen till år 2030.

FN-dagen är en dag då vi vill uppvakta det arbete och de framsteg som gjorts under de senaste 71 åren, och fira det arbete som görs för att uppnå de 17 Globala målen. Grattis!

 

×
Blir världen bättre

Blir världen bättre?

Nu lanseras en digital kunskapsplattform som gör det enklare att förstå utvecklingen i världen.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.