FN:s arbetsgrupp för post-2015

FN:s arbetsgrupp för post-2015 (UN System Task Team on the Post-2015 UN Development Agenda) var en grupp som bildades i januari 2012 med syfte att formulera rekommendationer för en sammanhängande och övergripande FN-vision och färdplan för post-2015. Gruppen representerade mer än 60 FN-organisationer och leddes av FN:s avdelning för ekonomiska och sociala frågor (UNDESA) och UNDP. Gruppen lämnade sin rapport till FN:s generalsekreterare i juni 2012 med titeln “Realizing the Future We Want for All“. Rapporten innehåller en rad rekommendationer från FN-systemet som sedan låg till grund för den fortsatta post 2015-processen.

I rapporten slogs fast att den nya agendan bör bygga på mänskliga rättigheter, jämlikhet och hållbarhet. Den betonar också vikten av att den nya agendan är global och att alla länder bär delat ansvar för att uppnå målen.

×

Vi tar gärna emot dina synpunkter och tips på hur vi kan göra sidan ännu bättre!

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.