FN:s klimatmöte COP25 är avslutat – vad blev resultatet?

FN:s klimatmöte COP25 är avslutat – vad blev resultatet?

På övertid avslutades årets klimatmöte i Madrid. Mötet har varit utmanande både tekniskt och politiskt och flera frågor sköts upp till framtida möten då parterna inte kunde komma överens. En av de frågor som man inte kunde enas om var regler för hur länder ska kunna nå delar av målen i sina nationella klimatplaner genom samarbete med andra länder. Detta kan ske t.ex. genom utsläppshandel eller genom att ett land genomför klimatåtgärder i ett annat land.

En annan viktig fråga har varit vikten av att öka ambitionen i det globala klimatarbetet, och att ta hänsyn till den senaste vetenskapen. Förhandlingarna under mötet slutade med att man ger ytterligare tyngd åt forskningen från FN:s klimatpanel IPCC. Man enades även om skrivelser som uppmanar parterna att lämna in uppdaterade nationella klimatplaner under nästa år.

De största framgångarna är att arbetet stärks gällande frågan om skador och förluster som orsakats av klimatförändringar, en uppdaterad åtgärdsplan för jämställdhet, en stark politisk signal om vikten av att länderna ökar ambitionen i sitt klimatarbete under 2020 samt vikten av att stärka kopplingen mellan hav och klimat.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.