FN:s konferens om hållbar utveckling, Rio +20

FN:s konferens om hållbar utveckling, Rio +20

FN:s konferens om hållbar utveckling – eller Rio +20 som den officiellt kallas – ägde rum i Rio de Janeiro, Brasilien den 20-22 juni 2012. Konferensen resulterade i ett politiskt slutdokument som innehåller tydliga och praktiska åtgärder för genomförandet av en hållbar utveckling.

I Rio beslutade medlemsstaterna att inleda en process för utvecklandet av de nya hållbarhetsmålen, vilka kommer bygga på millenniemålen och flätas samman med den nya post 2015-agendan.

Konferensen antog även banbrytande riktlinjer för grön ekonomipolitik. Regeringar på plats beslutade att inrätta en mellanstatlig process under generalförsamlingen för att utarbeta alternativ till hållbar utvecklingsfinansiering.

Regeringarna enades också om att stärka FN:s miljöprogram (UNEP) på flera fronter. De enades också om att upprätta ett politiskt högnivåforum för hållbar utveckling.

Regeringarna begärde också att FN:s statistikkommission, i samråd med berörda FN-organ och andra berörda organisationer, skulle lansera ett program för att arbeta med mått för utveckling och framsteg som kan komplettera BNP-måttet, i syfte att kunna fatta bättre informerade politiska beslut.

Regeringarna antog också ett 10-årigt ramprogram för hållbar konsumtion och produktion samt fattade beslut om åtgärder inom ett antal tematiska områden, inklusive energi, livsmedelssäkerhet, hav och städer.

Rio +20-konferensen fångade också uppmärksamheten hos tusentals representanter för såväl FN-systemet som grupper inom civila samhället. Det resulterade i över 700 frivilliga åtaganden och bildandet av nya partnerskap för att främja en hållbar utveckling. Slutdokumentet från konferensen lade grunden för den följande post 2015-processen och går att läsa här.

×
Blir världen bättre

Blir världen bättre?

Nu lanseras en digital kunskapsplattform som gör det enklare att förstå utvecklingen i världen.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.