Verktyg för företag

För att hjälpa företag och organisationer inkludera Globala målen i sin affärsverksamhet har vi påbörjat denna verktygslåda med redskap för att identifiera de mest relevanta utmaningarna och behoven inom målen samt den potentiella rollen företag kan ta för att lösa dessa.

Uppdaterades senast den 30 juni 2019

SDG Opportunity Cards

Som en del av SDG-acceleratorn för små och medelstora företag har de 169 delmålen inom Globala målen översatts till möjligheter för näringslivet i dessa SDG Opportunity Cards. Korten används för att identifiera konkreta affärsmöjligheter och utmaningar som företag och organisationer kan utnyttja och använda som utgångspunkt i innovationsprocesser.

SDG Opportunity Cards finns att ladda ned här

SDG Innovation Journey

Denna innovationsresa på engelska är utformad för underlätta arbetet för företag som vill inkludera Globala målen inom sin affärsverksamhet.

Fem steg

SDG Innovation Journey börjar med att grundligt definiera vilken Globala målen-utmaning ert företaget vill lösa och slutar med en en utformad plan för hur den nya lösningen kan integreras i den operativa verksamheten. 

För att genomföra de 5 stegen i innovationsresan rekommenderar vi att ta en erfaren facilitator till hjälp. 

Instruktioner till SDG Innovation Journey finns att ladda ned här

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.