Första utkastet till den nya hållbarhetsagendan

Första utkastet till den nya hållbarhetsagendan

Den nya hållbarhetsagendan kommer att antas vid ett toppmöte i september 2015 och gälla från årsskiftet, vilket är måldatumet för att förverkliga millenniemålen. Agendan håller för närvarande på att utarbetas genom mellanstatliga förhandlingar.

Processen för att komma fram till den nya post 2015-agendan är driven av medlemsstater med ett brett deltagande från aktörer inom det civila samhället. Processen har resulterat i en uppsättning av hållbara utvecklingsmål (SDGs).

FN har administrerat de globala samtalen om den nya agendan och har också ansvar för att stödja medlemsstaterna i arbetet med, och senare implementeringen av, den hållbara utvecklingsagendan.

I början på juni släpptes det första utkastet (s.k zero draft) till den nya agendan, innehållandes de 17 mål och 169 delmål som först lades fram av den öppna arbetsgruppen och sedan åter reflekterades i generalsekreterarens syntesrapport. I utkastet går att läsa att agendan är en handlingsplan för människor, planet och välstånd och att den också syftar till att stärka universell fred. Alla länder ska i partnerskap implementera agendan och agendan utgör ett löfte om att ingen ska lämnas på efterkälken.

Här kan du läsa hela utkastet.

×
Blir världen bättre

Blir världen bättre?

Nu lanseras en digital kunskapsplattform som gör det enklare att förstå utvecklingen i världen.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.