Globala målen granskas under högnivåmöte i New York

Globala målen granskas under högnivåmöte i New York

Agenda 2030 kallas det dokument som världens ledare antog 2015 som slår fast att de 17 Globala målen med sina 169 delmål ska utrota fattigdom, bekämpa klimatförändringarna, förverkliga allas mänskliga rättigheter, uppnå jämställdhet och hållbar utveckling. För att säkerställa att detta arbete går framåt sker årlig uppföljning och översyn av Agenda 2030 under FN:s högnivåmöte High-Level Politcal Forum (HLPF) som går av stapeln denna vecka i New York.

Temat för årets möte är Accelerated action and transformative pathways: realizing the decade of action and delivery for sustainable development. De deltagande länderna kommer att diskutera hur Covid-19-pandemin har påverkat framstegen inom Globala målen och reflektera över hur det internationella samfundet kan hantera pandemin på ett sätt som leder oss tillbaka på rätt spår för att uppnå hållbar utveckling och påskynda framstegen under det kommande decenniet.

Denna uppföljningen av Globala målen är viktigt för att garantera att löftena som världens ledare tog 2015 då de antog Agenda 2030 inte glöms bort. Nationell uppföljning ligger till grund för denna uppföljning på global nivå och denna vecka presenterar 47 länder frivilligt sina nationella granskningar och framstegen inom Globala målen.

HLPF öppnas år 2019 i New York. Foto: UN Photos.

×
Blir världen bättre

Blir världen bättre?

Nu lanseras en digital kunskapsplattform som gör det enklare att förstå utvecklingen i världen.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.