Globala målen och mänskliga rättigheter

FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter är en milstolpe i mänsklighetens historia. Den 10 december 2018 markerar 70-årsdagen av deklarationen – och det är dags att säkerställa dessa grundläggande rättigheter för alla människor världen över!

Globala målen grundas på mänskliga rättigheter och kan endast att uppnås om principerna om deltagande, ansvarsskyldighet och icke-diskriminering respekteras. Mänskliga rättigheter erbjuder vägledning för genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling. På samma sätt kan Agenda 2030 och Globala målen bidra till förverkligandet av de mänskliga rättigheterna.

För att uppmärksamma 70-årsjubileet av den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter har UNDP i Sverige utvecklat denna visuella guide som illustrerar kopplingen mellan de mänskliga rättigheterna för de 17 globala målen. Från den 10 december och 17 dagar framåt kommer en ny koppling att synliggöras, som en alternativ julkalender.

Följ kampanjen här!

×
Blir världen bättre

Blir världen bättre?

Nu lanseras en digital kunskapsplattform som gör det enklare att förstå utvecklingen i världen.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.