Rensa

Goda nyheter: Klimatavtalet blir verklighet!

Goda nyheter: Klimatavtalet blir verklighet!

Det historiska klimatavtalet för att bekämpa klimatförändringar kommer att träda i kraft den 4 november, det har FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon nu meddelat. Goda nyheter då ett globalt klimatavtal är nödvändigt för att uppnå Mål 13 – att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Klimatavtalet antogs av FN:s medlemsländer i Paris den 12 december 2015, efter långa och intensiva förhandlingar mellan 195 av världens ledare. Så varför träder avtalet i kraft först nu?

För att klimatavtalet skulle börja gälla krävdes att minst 55 länder som står för minst 55 procent av de globala utsläppen godkände och undertecknade avtalet. Många länder var snabba med att skriva på och när slutligen EU:s medlemsländer skrev på avtalet så uppfylldes dessa krav! Här kan du se vilka länder som har godkänt avtalet.

Vad som en gång var otänkbart är nu ostoppbart. Nu måste vi går från ord till handling för att göra klimatavtalet till verklighet, sa FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon när det blivit klart att klimatavtalet uppfyllt kraven.

Klimatavtalet innebär att världens länder har en gemensam plan för att minska klimatutsläppen och stoppa den globala uppvärmningen. I avtalet ingår bland annat att begränsa den globala uppvärmningen till under 2 grader (jämfört med förindustriell tid) och att uppdatera nationella planer för hur klimatutsläppen ska minska. I avtalet ingår också att utvecklade länder ska bistå med klimatfinansiering till utvecklingsländer.

Avtalet kommer nu att träda i kraft den 4 november, i tid för den kommande klimatkonferensen i Marrakech i Marocko. Under denna konferens förväntas ytterligare förhandlingar att äga rum och konkreta planer och åtgärder utformas för hur världens länder tillsammans kan bekämpa vår tids klimatförändringar. För att vi ska nå Mål 13 och säkerställa en hållbar framtid krävs gemensamma insatser för att göra vision till verklighet – och med klimatavtalet är vi en god bit på väg!

Vi skickar emellanåt ut nyheter, material och information till olika målgrupper. För att ta del av detta, låt oss veta vilken målgrupp du tillhör, dina kontaktuppgifter samt om du godkänner att vi kontaktar dig i framtiden.