Rensa

Fredsavtal undertecknat i Colombia

Fredsavtal undertecknat i Colombia

Regeringen och FARC-gerillan i Colombia har undertecknat ett historiskt fredsavtal efter nästan fyra års fredsförhandlingar – vilket kan innebära slutet på det inbördeskrig som pågått i landet i över fem decennier. Fredsavtalet utlovar inte bara att stoppa den väpnade konflikten i Colombia, utan ger också löften om varaktig fred baserad på rättvisa och mänskliga rättigheter.

De Globala målen slår fast att hållbar utveckling inte kan skapas utan fred, och att fred inte kan skapas utan hållbar utveckling. Fredsavtalet i Colombia ger därför hopp om hållbar utveckling i landet, och är avgörande för att landet ska uppnå Mål 16, att främja fred och inkluderande samhällen.

På plats vid undertecknandet fanns FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon, stats- och regeringschefer från regionen och utländska företrädare – däribland Sveriges utrikesminister Margot Wallström. Sverige har under det senaste decenniet varit en viktig partner för fred i Colombia och haft en aktiv roll i fredsförhandlingarna, genom både politiskt och finansiellt stöd. Sveriges utvecklingssamarbete med Colombia har koncentrerats till två områden; fred och säkerhet och mänskliga rättigheter och demokratisk samhällsstyrning.

Sverige har också jobbat aktivt för att öka kvinnors deltagande i fredsprocessen. När fredsförhandlingarna inleddes hösten 2012 satt inte en enda kvinna med vid förhandlingsbordet. Tack vare påtryckningar från Sverige och andra aktörer finns nu kvinnor representerade i den Colombianska regeringens fredsförhandlingar och det har skapats en undergrupp som ska se till att fredsavtalet har ett jämställdhetsperspektiv.

Fredsavtalet är bara det första steget, sen kommer det verkliga fredsbyggandet. För en hållbar fred i Colombia behövs ett brett deltagande och Sverige driver tydligt betydelsen av att kvinnor deltar i alla faser av fredsarbetet, säger Emma Nilenfors, biståndschef vid ambassaden i Colombia.

Fredsavtalets öde avgörs den 2 oktober då Colombias medborgare får säga sitt om fredsavtalet i en folkomröstning. Om fredsavtalet godkänns kan arbetet för social och ekonomisk rättvisa ta fart, och fredlig och hållbar utveckling främjas!

Vi skickar emellanåt ut nyheter, material och information till olika målgrupper. För att ta del av detta, låt oss veta vilken målgrupp du tillhör, dina kontaktuppgifter samt om du godkänner att vi kontaktar dig i framtiden.