Rensa

Hur går det för Globala målen egentligen?

Hur går det för Globala målen egentligen?

Vi har knappt 11 år på oss att utrota extrem fattigdom, minska ojämlikheter och lösa klimatkrisen om vi ska nå Globala målen till år 2030. Detta får många att undra — hur går det egentligen för de 17 målen?

Under sommaren lanserades rapporten SDG Progress Report 2019 som granskar framstegen inom Globala målen och genomförandet av Agenda 2030. Rapporten baseras på den senaste tillgängliga statistiken inom området och belyser både framgångar och utmaningar inom de 17 målområdena samt identifierar de områden i behov av brådskande kollektiva insatser om ett fullständig förverkligande av målen ska bli till verklighet.

Ta del av rapporten (på engelska) HÄR.

 

Vi skickar emellanåt ut nyheter, material och information till olika målgrupper. För att ta del av detta, låt oss veta vilken målgrupp du tillhör, dina kontaktuppgifter samt om du godkänner att vi kontaktar dig i framtiden.