Hur ser trenden ut inom Mål 4 – god utbildning för alla?

Hur ser trenden ut inom Mål 4 – god utbildning för alla?

Idag firar vi den internationella dagen för utbildning och Mål 4 – god utbildning för alla. Inkluderande utbildning och möjligheter till livslångt lärande är avgörande om vi ska uppnå ökad jämlikhet, jämställdhet och bryta cykeln av fattigdom i världen till 2030.

Men hur ser den globala trenden ut för Mål 4,  god utbildning för alla, egentligen?

En positiv nyhet är att fler unga igår i skolan idag än någonsin tidigare, vilket talar för en ökad tillgång till skolan och utbildning bland yngre generationer.

Trots detta går miljontals barn fortfarande inte i skolan och av de som går i skolan lär sig många inte tillräckligt för att klara högre nivåer av utbildning. 1 av 5 barn mellan 6 och 17 års ålder går inte i skolan enligt den senaste statistiken och 617 miljoner barn och ungdomar världen över uppfyller inte minimikraven för läsning och matematik. Dessa låga kunskapsnivåer signalerar en global inlärningskris. Det finns även stora skillnader i möjligheter till utbildning i olika regioner i världen, där Afrika söder om Sahara och delar av Central- och södra Asien ligger längst bakom.

Vad behövs för att nå Mål 4 till 2030?

Det är viktigt att utbildning är en prioriterad fråga för beslutsfattare världen över, både politiken och i praktiken. Att byggnader för skolor och universitet finns och är i gott skick spelar en avgörande roll, samt att det finns tillräckligt med lärare och god lärarutbildning. Det vi alla kan göra är att tala om vikten av god utbildning och vara särskilt noga med att marginaliserade grupper får tillgång till god utbildning så att ingen lämnas utanför.

×

Blir världen bättre?

Nu lanseras en lärarhandledning som gör det lättare att undervisa om global utveckling.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.