Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor

Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor

Den 25 november är det den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. En dag då vi ger extra uppmärksamhet åt ett av mänsklighetens största problem, och också ett av de största hoten mot uppfyllandet av de Globala målen.

En av tre kvinnor i världen utsätts för våld någon gång i livet. Våld mot kvinnor och flickor är en kränkning av de mänskliga rättigheterna och är en direkt konsekvens av både lagstiftad och vardaglig diskriminering och exkludering. Det är ett utbrett problem som sker dagligen, i alla samhällen.

De Globala målen, och specifikt Mål 5 om jämställdhet mellan könen, ger förnyat hopp och kraft åt arbetet för att ingen kvinna eller flicka ska utsättas för våld under sin livstid. Ett av delmålen för Mål 5 är att: avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och flickor, inklusive människohandel, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering.

För att kunna uppnå detta krävs det ytterligare finansiering till projekt som arbetar specifikt med de här frågorna. Årets internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor fokuserar just på behovet av ökad finansiering för sådana projekt. Temat kommer att uppmärksammas från den 25 november fram till dagen för mänskliga rättigheter den 10 december.

Mål 5 finns till för att uppnå en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser i samhället. Kvinnors och flickors generellt underordnade maktposition i förhållande till män och pojkar måste upphöra. Så länge kvinnor och flickor utsätts för våld och trakasserier kan vi inte skapa de förutsättningar som krävs för en hållbar och fredlig utveckling. För våld mot kvinnor är inte bara ett problem som ryms inom Mål 5. Det är ett globalt problem som begränsar möjligheten att till exempel bekämpa fattigdom (Mål 1), att säkerställa att alla har tillgång till utbildning (Mål 4), att främja ekonomisk tillväxt (Mål 8) och att uppnå fredliga och säkra samhällen (Mål 16).

Alla former av våld mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som samhället i stort och utgör ett hinder för jämställdhet och utveckling. Låt oss därför avskaffa våldet mot kvinnor och flickor en gång för alla!

 

Photo: UNWomen, Laos/Daniel Hodgson
×

Blir världen bättre?

Nu lanseras en lärarhandledning som gör det lättare att undervisa om global utveckling.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.