Internationella dagen mot minor

Den 4 april är den internationella dagen mot landminor, en dag som är till för att belysa vikten av minröjning. Kvarlämnade landminor och andra explosiva lämningar är ett problem i många delar av världen, och det uppskattas att upp till 10.000 personer faller offer årligen. Minröjning pågår världen över och de Globala målen, och i synnerhet Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen, belyser problematiken med explosiva lämningar.

Idag finns aktiva minor och andra explosiva lämningar i en tredjedel av världens länder. Landminor är inte designade att döda en människa, utan för att skada, vilket skapar stora problem för civilbefolkningen. När civilbefolkningen kommer tillbaka till sina marker efter en konflikt är de ofta ovetande om att det finns minor under marken. Barn är särskilt utsatta för minor och faller ofta offer när de leker eftersom att minornas utseende kan påminna om leksaker. 

Genom de Globala målen har världens ledare enats om att det dödliga våldet i världen måste minska avsevärt och avskaffandet av landminor är en viktig del i detta mål. Främst genom  Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen, men också Mål 11 – Hållbara städer och samhällen som bland annat syftar till att långsiktigt planera offentliga platser. Mål 10 – Minskad ojämlikhet innefattar även en rättvis tillgång till samhällets service och möjlighet till försörjning, något som försvåras när geografiska ytor blir oanvändbara, stoppar framkomligheten och på så vis ökar klyftorna mellan människor. 

United Nations Mine Actions Service (UNMAS) är det FN-organ som arbetar med att lokalisera och röja landminor. Detta arbete är farligt och tidskrävande eftersom en stor del av landminorna som finns i världen är designade för att inte upptäckas av metalldetektorer. Därför sker mycket av röjningsarbetet manuellt. Förutom att röja minfält arbetar UNMAS med att utbilda befolkningen i att kunna identifiera landminor och andra explosiva lämningar, erbjuda medicinsk hjälp och rehabilitering till offer, driva opinion för avskaffandet av landminor samt förstöra de nuvarande lagren av landminor i enlighet med konventionen.

Att röja minor kräver mycket resurser vilket gör att röjningsarbetet tar tid och det är fortfarande en lång väg kvar innan världen är fri från dessa explosiva lämningar. Trenden är dock positiv och antalet landminor sjunker stadigt i hela världen, inte minst i och med att de Globala målen sätts på dagordningen världen över. 156 länder har skrivit på konventionen om förhindrande av användning, lagring, produktion och omplacering av truppminor samt om att förstöra de minor som finns. Konventionen förbjuder användande, produktion, lagring och överföring av landminor samt ålägger länderna att röja områden och förstöra sina lager av landminor. 

×
Blir världen bättre

Blir världen bättre?

Nu lanseras en digital kunskapsplattform som gör det enklare att förstå utvecklingen i världen.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.