Internationella dagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen

Internationella dagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen

Senast 2030 ska vi uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt säkerställa lika lön för likvärdigt arbete. Detta fastställs i Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt i de Globala målen. 

Olyckor, hälsa och skador på arbetsplatsen är ett allvarligt problem och ILO (International Labour Organization) uppskattar att cirka 4 procent av världens BNP går förlorad varje år som resultat av ohälsa. Det är dock inte bara ekonomisk skada som är problematiskt, utan  ohälsa på arbetet kan också i längden leda till emotionellt lidande för anhöriga som barn, partner, föräldrar, vänner och resterande arbetskamrater.

 Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt handlar om att vidta omedelbara åtgärder för att avskaffa tvångsarbete, modernt slaveri och människohandel, och säkra att barnarbete och användning av barnsoldater upphör. Främjande av anständiga arbetsvillkor tryggar individer, minskar risken att barn utnyttjas, stabiliserar ekonomin vid kriser och gör det lättare att röra sig på arbetsmarknaden. De Globala målen är integrerade och även Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur  berör frågan, särskilt då det fjärde delmålet specifikt ämnar att anpassa industrin till rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser, som skyddar arbetstagaren från skador av farliga kemikalier. Därmed är anständigt arbete också nära förknippat med Mål 3 – God hälsa och välmående.

Inom FN är det främst ILO, som kan beskrivas som en internationell fackrörelse, som arbetar med med att lyfta dessa frågor. ILO finns representerade i 187 medlemsstater och är uppbyggd på ett sådant sätt att de sammanför arbetstagare, arbetsgivare och medlemsstaternas regeringar för dialog. Att företag och privat sektor diskuterar arbetsrättsliga frågor är helt avgörande för att arbetstagarnas välmående och hälsa ska bli en självklarhet.

Du själv är en viktig del i att främja säkra och hälsosamma arbetsförhållanden. Tänk extra mycket på dina arbetskamrater idag. Genom att prata om dessa frågor påminns vi om vikten av anständighet, välmående och inkludering på jobbet. Dessutom är din makt som konsument stor! Genom att tänka på vad vi köper för varor, ställa krav på anständiga arbetsvillkor och lyfta dessa frågor kan vi förverkliga de Globala målen.

×
Blir världen bättre

Blir världen bättre?

Nu lanseras en digital kunskapsplattform som gör det enklare att förstå utvecklingen i världen.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.