Internationella Flickdagen – Flickor är vår framtid

Jämställdhet är grundläggande för de Globala målens genomförande. Kvinnor och flickors lika möjligheter och delaktighet i det sociala, ekonomiska och politiska livet är både ett mål i sig, Mål 5, och en förutsättning för att nå andra mål i agendan. På Internationella Flickdagen riktar vi särskilt fokus mot flickors möjligheter och rättigheter – rättigheter som flickor alltför ofta fråntas.

Temat för årets Internationella Flickdag är: “Framsteg för flickor = Framsteg för de Globala målen – En global rörelse för data om flickor”. Temat syftar till att inte bara lyfta fram framsteg som görs, utan också till att fokusera på bristen på kunskap kring skillnader mellan flickor och pojkar inom många områden.

Dagens generation av flickor i världen lever generellt under förbättrade förhållanden jämfört med tidigare generationer. Fler flickor lever till vuxen ålder, fler flickor går i skolan och färre flickor är undernärda. Trots dessa framsteg finns många oacceptabla skillnader kvar mellan pojkar och flickor i dagens samhällen. Uppskattningsvis 1 av 3 flickor i utvecklingsländer gifts bort innan de fyller 18 år. Barnäktenskap hotar direkt flickors hälsa och välbefinnande och leder ofta till riskfyllda graviditeter, förnekande av flickors rätt till utbildning och begränsade möjligheter till aktiviteter utanför hemmet.

Många av de orättvisor som flickor utsätts för adresseras av de Globala målen. Mål 5 handlar om jämställdhet mellan könen och innehåller bland annat delmål om att förhindra barnäktenskap och könsstympning. Mål 3 handlar om hälsa och inkluderar delmål om att förbättra reproduktiv och sexuell hälsa och sjukvård, och minska mödradödligheten bland de flickor som föder barn. Mål 4 med fokus på utbildning lyfter vikten av att alla barn, både pojkar och flickor, ska ha tillgång till gratis utbildning, från förskola till gymnasiet. Mål 16 lyfter frågor relaterade till flickors säkerhet så som övergrepp, människohandel och våld mot barn.

Det här är bara några exempel, listan kan göras längre. Jämställdhet mellan könen börjar med flickor. Utan stora förbättringar när det kommer till flickors rättigheter och utveckling är det omöjligt att nå de Globala målen och därmed en hållbar utveckling där alla inkluderas.

Video: Girls’ progress #dayofthegirl

 

×
Blir världen bättre

Blir världen bättre?

Nu lanseras en digital kunskapsplattform som gör det enklare att förstå utvecklingen i världen.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.