Rensa

Internationella fredsdagen

Idag är det internationella fredsdagen och årets tema är “Globala målen – byggstenar för fred”.

Mål 16 handlar specifikt om fredliga och inkluderande samhällen, men det är tydligt att fred löper som en röd tråd genom alla 17 mål. Fred är en förutsättning för att vi ska lyckas avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter och bekämpa klimatförändringar. På samma sätt kan fred ses som en konsekvens av framsteg som görs inom de olika målen. När människor får tillgång till de resurser de behöver, samtidigt som de känner sig involverade i sina samhällen, är de mindre benägna att använda våld eller ta till vapen. Det ser vi exempel på nästan dagligen, både här i Sverige och runt om i världen.

Läs mer om fred och de Globala målen på engelska.

Globala målen - byggstenar för fred.

Globala målen – byggstenar för fred.

Vi skickar emellanåt ut nyheter, material och information till olika målgrupper. För att ta del av detta, låt oss veta vilken målgrupp du tillhör, dina kontaktuppgifter samt om du godkänner att vi kontaktar dig i framtiden.