Intervju med Blommor för bin

Priset för bästa innovation gick till Bee Urbans projekt ”Blommor för bin”, ett ideellt projekt vars mål är att etablera så kallad bifodergröda i samarbete med lantbrukare. Detta i syfte att erbjuda framförallt humlor och bin pollen och nektar. UNDP träffade Josefina Oddsberg Gustafsson, VD och grundare för Bee Urban, för att prata om priset och projektet.

Grattis till priset för bästa innovation! Hur kändes det att vinna?

Det var väldigt roligt att vinna och få möjligheten att träffa personer som har en liknande agenda. Jag trodde inte att vi skulle vinna. Vi möter ibland motstånd och ifrågasättande i vårt arbete och därför var det väldigt betydelsefullt att vinna. Det kändes också extra kul att det var UNDP som delade ut priset, det är en kvalitetsstämpel och en bekräftelse att det vi gör bidrar till någonting bra!

Vad betyder Globala målen för ert arbete?

Vi har varit involverade i Globala målen från att de antogs 2015 och analyserade direkt vilka mål vi kunde arbeta med och bidra till. Nu har fler och fler börjat ha Globala målen som riktmärke i sitt hållbarhetsarbete och vi har märkt att målen fått genomslag i näringslivet.

Vad skulle du ge för tips till andra som vill engagera sig?

Det viktiga är att identifiera en konkret fråga som man verkligen bryr sig om och vill bygga upp sin verksamhet kring. Det är även viktigt att fundera på vad man ska ha för intäkter och form av verksamhet, exempelvis en stiftelse eller ett aktiebolag. Vi fick intäkterna i förskott för att vi skulle kunna ställa ut våra bikupor, det gjorde att vi inte behövde ta några lån. Det är även viktigt att inte tappa fokus på det problem som man har valt eller glömma vad det är man strävar efter med sin verksamhet. För att lyckas måste man våga stå på sig och behålla sina värderingar!

Vad händer hos er just nu?

Vi startade Bee Urban Evolution Lab i maj, som är en innovationsplattform för hållbar stadsutveckling. Vi har massor av olika aktiviteter kring det, så det jobbar vi mycket med nu. Vi märker att det finns en efterfrågan på den typen av miljöer, så det konceptet kommer vi att jobba vidare på och även etablera på andra platser i Sverige.

 

×

Blir världen bättre?

Nu lanseras en lärarhandledning som gör det lättare att undervisa om global utveckling.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.