Rensa

Kristina – en av UNDP:s informatörer!

Kristina – en av UNDP:s informatörer!

Hej, vem är du?
Kristina heter jag, är 28 år och bor i Boden. Jag är utbildad samhällsvetare med inriktning på freds- och konfliktstudier och har en master i global miljöhistoria. Just nu jobbar jag på Migrationsverket som handläggare. Jag gillar vintern och därför är det härligt att bo i Norrbotten, jag åker snowboard och gillar att vara ute i naturen. Men våren är också bra, och nu är det en ypperlig tid att vara ute och kika på fåglar, en annan sak jag tycker om att göra. Och så är jag engagerad i Naturskyddsföreningen och gillar träning av olika slag. 

 

Vad fick dig att söka rollen som UNDP:s informatör?
Eftersom jag är intresserad av omvärlden och har miljö- och klimatfrågor nära hjärtat så kändes uppdraget som informatör som en fin möjlighet att fortsätta lära mig mer om globala utvecklingsfrågor och samtidigt hålla mig uppdaterad om aktuella hållbarhetsfrågor. Informatörsuppdraget är en bra kombination av att lära mig mer om FN-systemet och Agenda2030 och att utmana mig själv i rollen som presentatör och att prata inför människor. Sen känns det himla bra att vara med och sprida kunskap om ett så viktigt ämne!

 

Vad gör de Globala målen spännande för dig?
Globala målen känns spännande eftersom de inkluderar så många bra saker som världen måste arbeta för, och jag tror den här tanken om att vi måste tackla sociala, miljömässiga och ekonomiska problem på ett mer integrerat sätt är jätteviktig. Man kan inte jobba med till exempel miljöproblem eller jämställdhetsfrågor separat eftersom de går in i allt! Även fast vi ser så mycket elände i världen har faktiskt alla världens länder antagit Globala målen, och det visar ändå på att de flesta har en vilja att världen ska bli mer hållbar och rättvis. Det inger hopp.

 

Vilket av målen ligger dig extra varmt om hjärtat?
Alla mål är viktiga och jag tycker att det är lätt att hitta kopplingar mellan olika mål och se att de är integrerade. Men ett av målen som ligger mig närmast om hjärtat är Mål 15 som handlar om ekosystem och biologisk mångfald där bevarandet av våra skogar och hållbart nyttjande av våra landbaserade ekosystem är centralt. Det är helt ofattbart att vi utrotar arter varje dag, innan vi ens har upptäckt dem. Våra naturliga vattensystem, skogar och ekosystem är ju grunden för allt liv, inklusive oss människor, och vi ser ju redan nu hur överutnyttjandet av naturresurser och olika typer av miljöförstöring påverkar oss människor både direkt och indirekt. Den naturliga biosfären är ju grunden för social och ekonomisk utveckling, utan den kan vi strunta i allt.

 

Vad är ditt bästa tips för världsförbättring i vardagen?
Förutom att vara en god medmänniska tror jag att vi måste börja fundera över våra vanor. I Sverige lever vi som att vi hade fyra jordklot, det säger ganska mycket våra orimliga konsumtionsvanor. Börja i det lilla, fundera på vad du kan göra för förändringar som passar i ditt liv, utifrån dina egna förutsättningar. Det är för övrigt mycket det som Mål 12 – hållbar konsumtion och produktion handlar om, ett annat mål som jag tycker är jätteviktigt. Sen i det större tror jag att vi behöver börja uppmärksamma och lära oss mer om den naturliga miljön vi har omkring oss. Många av oss i vår del av världen lever ganska bortkopplade från den naturliga miljön och jag tror att vi blir mer benägna om att ta hand om naturen om vi vistas mycket i den. Sen är det inte alla som gillar att vara ute i naturen, och så måste det ju få vara, men att bry sig om miljön och lära sig om vilka konsekvenser vår överexploatering av naturen bidrar till är viktigt.