Långt kvar till fred i Syrien

Långt kvar till fred i Syrien

De Globala Målen för hållbar utveckling är en agenda som gäller alla människor och alla länder. Mål 16 handlar om fred, rättvisa och starka institutioner. I Syrien, som är inne på sitt femte år av brinnande krig, är läget akut. För att uppnå Mål 16 där kommer det krävas kraftfull handling från en rad olika aktörer. Och även om det är långt kvar, görs mycket på plats. Om det berättade Gustavo Gonzalez, som leder FN:s Sub-Regionala responsmekanism för Syrienkrisen, under ett seminarium i Stockholm idag.

En komplicerad verklighet kräver flera typer av insatser

Humanitära insatser, medling och utveckling ses ofta som tre efterföljande block, berättade Gonzalez, men verkligheten är mer komplicerad än så, snarare är de sammanlänkade spiraler. Ett av de sätt FN arbetar med krisen just nu är att stärka motståndskraften i de ”fickor av fred” som finns runtom i Syrien. Där är utveckling en oerhört viktig del av arbetet. Och vi får aldrig gömma oss bakom statistiken, sa Gonzalez vidare, utan måste se lidandet men också styrkan hos varje enskild individ. Det är inte ris och olja flyktingar ber om, det är jobb, skola och en trygg miljö.

Klicka här för att se seminariet i sin helhet.

 

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.