Många framsteg, men stora utmaningar återstår när FN:s utvecklingsprogram fyller 50

Många framsteg, men stora utmaningar återstår när FN:s utvecklingsprogram fyller 50

FN:s utvecklingsprogram, UNDP, är världens största utvecklingsaktör. UNDP har också varit det viktigaste organet för världens nya utvecklingsagenda, Agenda 2030, då man samordnat förhandlingarna, samtalen och undersökningarna som ledde fram till agendan. Vi har pratat med Caroline Åberg, UNDP:s Sverigerepresentant, om hur hon ser på jubileet och på UNDP:s roll för de Globala Målen.

”För femtio år sedan levde en av tre människor i världen i fattigdom. Världen tog ett stort steg mot att bekämpa fattigdomen genom att bilda UNDP”, menar Caroline Åberg. ”UNDP är nu världens största utvecklingsorgan och vi har spelat en viktig roll det senaste halvseklet för att utrota fattigdomen och möjliggöra ett liv i värdighet för alla. Vi har varit på frontlinjen för utveckling, byggt institutioner, stärkt motståndskraften, hjälpt länder att genomföra reformer och dessutom fungerat som koordinator för hela FN-systemet”, berättar Caroline Åberg. ”Det är ett arbete vi naturligtvis är mycket stolta över”.

Ett jubileum kan vara viktigt, menar Caroline Åberg, det kan vara en tid för reflektion och eftertanke, men inte en tid för att stanna upp. Många stora utmaningar återstår. ”Världen är bättre nu än den var 1966, men den är långt ifrån perfekt. Än idag lever fler än 800 miljoner människor på under 1,9 dollar om dagen. Fattigdom och hunger är fortfarande en verklighet. Vi brister i vårt ansvar för planeten. Mycket arbete återstår och utmaningarna är stora och komplexa. UNDP, tillsammans med hela FN-systemet, är väl rustat att hantera dessa utmaningar och sträva mot att bli ännu bättre”.

Caroline Åberg ser Agenda 2030 som en ny era. Både för att agendan är så omfattande, men också för att den gäller alla – rika länder såväl som fattiga. Och UNDP är särskilt väl rustat att stötta implementeringen av den här agendan. ”I vårt arbete kan vi dra nytta av fem årtiondens erfarenhet. Vi söker hela tiden efter synergieffekter som ger stora resultat – exempelvis arbetet med kvinnors och flickors utbildning, som leder till utveckling inom andra sfärer, som hälsa och samhällsstyre”. Men även om FN har en viktig roll att spela för Agenda 2030 är Caroline Åberg noga med att påpeka att det inte är FN:s agenda. ”Det här är ett arbete för alla, inte bara för de fattiga länderna utan också för rika. Inte bara för individer eller för deras ledare. Det är en gemensam vision för mänsklighetens framtid och alla har en del i den”, avslutar hon.

UNDP skapas 1966

Såhär såg det ut när UNDP bildades 1966

Idag hålls ett ministermöte i New York för att uppmärksamma UNDP:s 50-årsjubileum. Sverige kommer uppmärksammas som champion, särskilt på grund av att landet under lång tid varit en viktig partner till UNDP. Från Sverige deltar Kristina Persson, minister för strategi- och framtidsfrågor samt för nordiskt samarbete. Läs mer på www.undp.se

×
Blir världen bättre

Blir världen bättre?

Nu lanseras en digital kunskapsplattform som gör det enklare att förstå utvecklingen i världen.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.