Rensa

Logotyper Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Här hittar du svenska logotyper för Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, fria att använda. De engelskspråkiga versionerna av loggorna hittar du här: globalgoals.org.

Om du är osäker på hur du får använda och redigera loggorna så hittar du riktlinjer för detta här.

Dessa logotyper är endast avsedda för digitalt bruk. Logotyper för tryck kommer under 2019.

Loggorna är framtagna av The New Division.

Logotyp Delmål 9.1

Logotyp Delmål 9.2

Logotyp Delmål 9.3

Logotyp Delmål 9.4

Logotyp Delmål 9.5

Logotyp Delmål 9.A

Logotyp Delmål 9.B

Logotyp Delmål 9.C