Rensa

Rapporter

Här kan du läsa rapporter som publicerats om de Globala målen

Uppdaterades senast den 25 februari 2020

Vi skickar emellanåt ut nyheter, material och information till olika målgrupper. För att ta del av detta, låt oss veta vilken målgrupp du tillhör, dina kontaktuppgifter samt om du godkänner att vi kontaktar dig i framtiden.