Rensa

Mellanstatliga förhandlingar, 20-31 juli

Mellanstatliga förhandlingar, 20-31 juli

Den här veckan samlas världen åter i New York för mellanstatliga förhandlingar om den kommande utvecklingsagendan. Det slutliga utkastet till agendan och hållbarhetsmålen levererades den 8 juli av förhandlingsledarna. Utkastet har uppdaterats efter feedback som fördes fram avmedlemsstaterna och andra intresenter under förhandlingarna 22-25 juni och språket har delvis anpassats till slutdokumentet från finansieringskonferensen i Addis Abeba förra veckan.

Utkastet kan komma att ändras ytterligare efter den här och nästa veckas förhandlingar.

Läs utkastet här!

Vi skickar emellanåt ut nyheter, material och information till olika målgrupper. För att ta del av detta, låt oss veta vilken målgrupp du tillhör, dina kontaktuppgifter samt om du godkänner att vi kontaktar dig i framtiden.