Nu träder klimatavtalet i kraft

Den 4 november träder det så kallade Parisavtalet i kraft. Det sker knappt ett år efter att 195 länder enades om dess innehåll under COP21-konferensen i december 2015. 

Förutsättningarna för Parisavtalets verkställande var att minst 55 länder som tillsammans står för minst 55% av de globala årliga koldioxidutsläppen skulle godkänna avtalet. Förhoppningen var att det skulle kunna ske innan år 2020, men tack vare att stora utsläppsländer som Kina, USA och Indien har godkänt avtalet kan det ske redan nu. Parisavtalet ersätter Kyotoprotokollet – ett avtal som tog hela sju år att innan det nådde samma förutsättningar och kunde godkännas. Klimatavtalet inte bara är ett historiskt avtal som förbinder världens länder att minska utsläppen och begränsa den globala uppvärmningen, utan ett bevis på att världens ledare har insett att vi måste agera nu om vi ska bekämpa klimatförändringarna! Så vad är nästa steg?

Den 7-18 november kommer ledare från de länder som godkänt Parisavtalet att träffas i Marrakech, Marocko, för klimatmötet med namn COP22. Målet med mötet är bland annat att diskutera hur klimatavtalet ska genomföras, finansieras och mätas. Sverige är ett av de länder som godkänt klimatavtalet och representanter från svenska regeringen kommer att finnas på plats under mötet.

Honduranska kvinnor bygger solpaneler. Photo: UNDP Honduras

Honduranska kvinnor bygger solpaneler. Photo: UNDP Honduras

Hur kan arbetet med att bekämpa klimatförändringarna se ut på landnivå? Här är ett exempel från Honduras.

I Honduranska samhällen arbetar FN:s utvecklingsprogram (UNDP) tillsammans med lokala kvinnor för att installera och underhålla solceller och därmed tillgodose behovet av ren energi. Genom detta projekt har kvinnor fått tillgång till utbildning och arbete, samtidigt som de berörda samhällena får tillgång till ren energi, en grundläggande förutsättning för att till exempel förbättra möjligheten för barn att studera i hemmet.

Projektet i Honduras är ett utmärkt exempel på hur de 17 Globala målen hänger ihop. Genom att tillgodose hållbar energi (Mål 7) minskar dessa samhällen sina utsläpp av växthusgaser och bekämpar på så sätt klimatförändringarna (Mål 13). Samtidigt minskar behovet av ved, något som kan hjälpa till att bevara ekosystem och biologisk mångfald (Mål 15). Projektet bidrar även till minskad fattigdom (Mål 1) då kvinnorna får lön för sitt arbete, förbättrad utbildning (Mål 4) både för kvinnorna som deltar och deras familjer, ökad jämställdhet (Mål 5) och förbättrade arbetsvillkor (Mål 8). Projektet i Honduras är bara ett av många exempel på hur arbetet för en miljömässigt hållbar utveckling också kan leda till stora social och ekonomiska förbättringar. Genom att klimatavtalet träder i kraft är vi ett steg närmare att nå de Globala målen och en hållbar framtid!

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.