Rensa

Ny plattform ska stötta städer att bli mer hållbara

Ny plattform ska stötta städer att bli mer hållbara

Befolkningen i världens städer växer och de urbana utvecklingsfrågor blir mer och mer viktiga. Därför har UNDP nu lanserat en webb-baserad plattform som kallas UNDP4Urban. Här finns exempel på innovativa utvecklingsprojekt i städer över hela världen. Plattformen är öppen för allmänheten och alla kan dela med sig av sina åsikter och erfarenheter och vara med och skissa på lösningar utifrån sina olika perspektiv. Även om plattformen är uppbyggd som en kunskapsbank utifrån existerande urbana policys och projekt, och länders olika perspektiv, så kan vem som helst starta en diskussion under rubrikerna what areas och how.

Plattformen syftar till att främja implementeringen av mål 11, hållbara städer och samhällen. Den kommer att vara ett verktyg för att förbättra förståelsen av urbana utmaningar – en knäckfråga för att uppnå hållbar utveckling i urbaniseringens tidsålder.

Det är FN:s utvecklingsorgan, UNDP, som står bakom initiativet. Och enligt en av UNDP:s chefer Magdy Martínez-Solimán är FN-organet särskilt lämpade för att dela med sig av sina urbana erfarenheter: “UNDP har redan en betydande närvaro i urbana miljöer, med landskontor i nästan alla huvudstäder och en myriad av olika projekt. Tillsammans med UN Habitat och andra FN-organ och nationella partners kommer vi fortsätta dela med oss av vår kunskap, erfarenhet och tekniska expertis där den behövs mest. Online-plattformen kommer att vara ett forum av urbana nätverk och koalitioner där allmänheten, den privata sektorn och urbana utvecklingsexperter kan dela med sig av insikter i olika utvecklingsfrågor”, menar Magdy Martínez-Solimán.

De Globala målen är sammanlänkade, och urban utveckling handlar inte bara om mål 11. Flera av målen kan inte uppnås utan lokala aktörer som arbetar med klimatinsatser, hållbar konsumtion och produktion, anständiga arbeten och ekonomisk tillväxt och med att minska ojämlikheter. Olika aktörers expertis på de här områdena kan hjälpa både nationella regeringar och lokala aktörer att göra städer mer hållbara, inkluderande och motståndskraftiga.

Besök UNDP4Urban