Nyheter

Här kan du läsa senaste nytt om Globala målen

Financing for Development, 13-16 juli i Addis Abeba

2015-07-13

Den tredje internationella konferensen om utvecklingsfinansiering, Financing for Development (FfD), har idag börjat i Addis Abeba, Etiopien och pågår fram till...

2015 – ett år för handling

2015-07-11

I videon talar Paul Ladd, policyspecialist på FN:s utvecklingsprogram i New York, om att 2015 är ett år för global...

Ny utvecklingsagenda – ny hemsida

2015-07-10

Välkommen till vår nya hemsida för den globala utvecklingsagendan! Vi på UNDP har under de senaste åren haft privilegiet att...

My World – en global undersökning för en bättre värld

2015-07-09

MY World är en global online-undersökning för medborgare världen över. Målet är att fånga människors röster och prioriteringar för utveckling...

Första utkastet till den nya hållbarhetsagendan

2015-07-09

Den nya hållbarhetsagendan kommer att antas vid ett toppmöte i september 2015 och gälla från årsskiftet, vilket är måldatumet för...

Generalsekreterarens syntesrapport om post 2015-agendan

2015-07-09

Resultatet av den mest omfattande konsultation FN-systemet någonsin har åtagit sig presenterades i FN:s generalsekreterare Ban Ki-moons sammanfattande rapport The...

Den öppna arbetsgruppen, OWG

2015-07-09

Ett av de viktigaste resultaten från FN: s konferens om hållbar utveckling (Rio +20), som hölls i Rio de Janeiro...

FN:s högnivåpanel

2015-07-09

FN:s generalsekreterare utsåg panelen i juli 2012. Den bestod av 27 företrädare på hög nivå från regeringar, det civila samhället...

FN:s konferens om hållbar utveckling, Rio +20

2015-07-09

FN:s konferens om hållbar utveckling - eller Rio +20 som den officiellt kallas - ägde rum i Rio de Janeiro,...

FN:s arbetsgrupp för post-2015

2015-07-09

FN:s arbetsgrupp för post-2015 (UN System Task Team on the Post-2015 UN Development Agenda) var en grupp som bildades i...

×

Blir världen bättre?

Nu lanseras en lärarhandledning som gör det lättare att undervisa om global utveckling.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.