Nyheter

Här kan du läsa senaste nytt om Globala målen

Financing for Development, 13-16 juli i Addis Abeba

2015-07-13

Den tredje internationella konferensen om utvecklingsfinansiering, Financing for Development (FfD), har idag börjat i Addis Abeba, Etiopien och pågår fram till...

2015 – ett år för handling

2015-07-11

I videon talar Paul Ladd, policyspecialist på FN:s utvecklingsprogram i New York, om att 2015 är ett år för global...

Ny utvecklingsagenda – ny hemsida

2015-07-10

Välkommen till vår nya hemsida för den globala utvecklingsagendan! Vi på UNDP har under de senaste åren haft privilegiet att...

My World – en global undersökning för en bättre värld

2015-07-09

MY World är en global online-undersökning för medborgare världen över. Målet är att fånga människors röster och prioriteringar för utveckling...

Första utkastet till den nya hållbarhetsagendan

2015-07-09

Den nya hållbarhetsagendan kommer att antas vid ett toppmöte i september 2015 och gälla från årsskiftet, vilket är måldatumet för...

Generalsekreterarens syntesrapport om post 2015-agendan

2015-07-09

Resultatet av den mest omfattande konsultation FN-systemet någonsin har åtagit sig presenterades i FN:s generalsekreterare Ban Ki-moons sammanfattande rapport The...

Den öppna arbetsgruppen, OWG

2015-07-09

Ett av de viktigaste resultaten från FN: s konferens om hållbar utveckling (Rio +20), som hölls i Rio de Janeiro...

FN:s högnivåpanel

2015-07-09

FN:s generalsekreterare utsåg panelen i juli 2012. Den bestod av 27 företrädare på hög nivå från regeringar, det civila samhället...

FN:s konferens om hållbar utveckling, Rio +20

2015-07-09

FN:s konferens om hållbar utveckling - eller Rio +20 som den officiellt kallas - ägde rum i Rio de Janeiro,...

FN:s arbetsgrupp för post-2015

2015-07-09

FN:s arbetsgrupp för post-2015 (UN System Task Team on the Post-2015 UN Development Agenda) var en grupp som bildades i...

×

Vi tar gärna emot dina synpunkter och tips på hur vi kan göra sidan ännu bättre!

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.