Senaste nytt från Globala Målen

Den öppna arbetsgruppen, OWG

2015-07-09|Rapport

Ett av de viktigaste resultaten från FN: s konferens om hållbar utveckling (Rio +20), som hölls i Rio de Janeiro i juni 2012, var överenskommelsen…

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

FN:s högnivåpanel

2015-07-09|Rapport

FN:s generalsekreterare utsåg panelen i juli 2012. Den bestod av 27 företrädare på hög nivå från regeringar, det civila samhället och näringslivet. Ordförandeskapet för panelen…

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page