Ny rapport: övergången från Milleniemålen till de Globala målen

Ny rapport: övergången från Milleniemålen till de Globala målen

Milleniemålen var, när de formulerades, de mest specifika och mätbara målen för fattigdomsbekämpning som någonsin antagits. De hade ett brett stöd bland många aktörer och ledde till stora framsteg för världens utveckling, men lämnade också stora utmaningar för framtiden. De 17 Globala Målen har tagit vid där Milleniemålen slutade och erbjuder en universell och integrerad agenda för det fortsatta arbetet för hållbar utveckling. I rapporten kan vi läsa om hur utvecklingen sett ut i länder världen över, hur arbetet gick med Milleniemålen och vilka framsteg som möjliggörs genom arbetet med de Globala Målen, här är några exempel:

I Colombia har nästan 3,5 miljoner lyfts ur extrem fattigdom bara sedan år 2002. Fantastiska framsteg har gjorts, något som förhoppningsvis leder till att landet kan accelerera sitt arbete med att säkra en fredlig lösning på den långvariga konflikten som länge plågat landet (Mål 16), eller med att se till att många som arbetar inom den informella sektorn ges tillgång till säkra jobb och anställningsvillkor (Mål 8).

I Niger, ett västafrikanskt land som gränsar till Sahara-öknen, har andelen extremt fattiga minskat från knappt två tredjedelar av befolkningen till knappt hälften. Utvecklingen går långsamt, mycket på grund av svårigheterna med att odla mat i landets extrema klimat. Stora framsteg har dock gjorts när det kommer till tillgång till rent vatten och förbättrad hygien. Framstegen inom dessa områden skapar förutsättningar för det fortsatta arbetet med att uppnå de Globala Målen, till att börja med att motverka fattigdom (Mål 1) och hunger (Mål 2).

Laos i södra Asien var nära att nå Milleniemål 1, att halvera fattigdomen. Däremot återstår stora utmaningar när det kommer till att avskaffa hunger och trygga livsmedelsförsörjning för landets befolkning. Hela 44% av barnen under 5 år får fysiska skador på grund av undernäring, den stora ojämlikheten i landet är en av de bidragande orsakerna till detta. Genom att minska ojämlikheten (Mål 10) kan alla barn få tillgång till näringsrik mat (Mål 2), något som kommer att ha stora positiva konsekvenser inom många andra områden, kanske framför allt för hälsa och välbefinnande (Mål 3) och utbildning (Mål 4).

I rapporten kan du läsa mer om vilka framsteg som har gjorts med Milleniemålen, övergången till de Globala Målen och hur vi kan ta nästa steg för att förändra världen!

 

×
Blir världen bättre

Blir världen bättre?

Nu lanseras en digital kunskapsplattform som gör det enklare att förstå utvecklingen i världen.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.